Bruse

Fiber utenfor allfarvei

Våren har kommet til fjells og sola skinner over den bratte lia på vestsida av Ål. Inne i fjøset på Doklien gård er lamminga i full gang, og det er travle tider for bonde Terje Rust (40).
Han står på fjøstrappa med telefonen i den ene hånda og greipet i den andre.

SPONSET INNHOLD

Tekst og foto: Dagny PR

– Vi har knota mye med et ustabilt nett, så dette gleder vi oss til. Det krever god dekning med hjemmekontor og en tenåring i huset. Det er kult at Bruse tilbyr moderne infrastruktur der andre aktører velger å ikke bygge, smiler Terje fornøyd.

Bordet på tunet er dekket med rullekake og nytrakta kaffe.

Bygdas ordfører,
Solveig Vestenfor, har tatt turen innom for å applaudere for fiberutbygging i Vestlia. Mens montør Erik Storhaug legger siste hånd på verket, blir det tid til noen gode samtaler om framtida for Hallingdal.

Ordføreren forteller at innbyggerne i de ulike kommunene står som indirekte eiere av Bruse, og at fiberselskapet sammen med Hallingdal Kraftnett oppfyller et viktig samfunnsoppdrag når de nå bygger fiber til både innbyggere og hyttefolk i regionen. Hun tror utbyggingen vil friste flere tilflyttere.

– Når folk først velger å flytte til Hallingdal, er det gjerne for å kombinere hjemmekontor med friluftsliv. Ofte er det et småbruk tett på naturen som lokker. Da kan det ikke bli for tungvint. Folk forventer god nettdekning, sier Solveig som er glad for at Bruse bygger ut i mindre tettbygde strøk.

Terje tester ut hastigheten på nettet sammen med teknisk leder i Bruse, Roar Steine.

Alt er som forventet: Raskt og stabilt. Selv om dagene fylles med fysisk arbeid, er det godt at nettet fungerer som det skal. Terje har dessuten planer om modernisering av fjøset. Da er det en fordel å være tilkobla fiber. Det er mange muligheter, og det er nettopp det daglig leder i Hallingdal Kraftnett, Audun
Grynning, trekker fram:

– Investeringen vi gjør med fiberutbygging i Hallingdal, er lange penger for oss. Vi sikter mot framtida og ønsker å legge til rette for at
kommunene våre skal ha en moderne infrastruktur. På denne måten kan vi bidra til spennende arbeidsplasser, muligheter for å bo utenfor sentrum samt at de eldre kan bo hjemme lenger. Fiber er en plattform som kommer til å bære mange spennende prosjekter i framtida.

SKREVET PÅ OPPDRAG FOR