Mens andre bedrifter sentraliserer og legger ned de små kontorene, velger SpareBank 1 Hallingdal Valdres å utvide. Sånt blir det både skiskytteranlegg og Tuftepark av.

 

Det er mye snakk om nedleggelser i finansbransjen om dagen. Men SpareBank 1 Hallingdal Valdres legger ikke ned kontor. De går heller andre veien.

Da jeg kom inn i SpareBank 1 Hallingdal Valdres sitt kontor i Hemsedal møtte jeg smil på alle kanter. Etter den siste ombyggingen, gikk jeg feil av gammel vane, og havnet rett i en klem med hyggelige Siw, som fulgte meg videre inn dit jeg skulle. Der venter to andre kjente fjes, som lyser opp og byr på kaffe. Slik er det i SpareBank 1. Folk er glade, de ønsker deg vel og kjenner deg. Det er ingen overraskelse at de ble kåret til Årets Kundeservice i 2015.

Etter at SpareBank 1 slo seg sammen med HallingRegnskap fikk de to nye kontorer. Ett på Nesbyen og ett på Flå, og de har nå dekket alle kommunene i Hallingdal.

– Stadig flere tjenester finnes på nett, men vi tror det er et pluss å ha noen å gå til, forteller markedsansvarlig Torill Engebakken. Nesbyen og Flå har tidligere bare hatt regnskapskontorer, men nå finnes det muligheter for å benytte seg av alle tjenestene der også, både eiendomsmegling, bank og forsikrings-tjenester.

– Eiendomsmegleren sitter der permanent allerede, og når det gjelder bank og forsikring  har vi foreløpig gjort det sånn at man kan avtale tid med rådgivere på disse kontorene. Men vi ser for oss at vi skal ha folk der permanent i løpet av en kort periode.

SATSER LOKALT

Noe kanskje ikke alle vet, er at deler av overskuddet går rett tilbake til lokalsamfunnet.

– Vi eies av to lokale sparebankstiftelser og ikke av privatpersoner. Hensikten her er at overskuddet som genereres skal tilbakeføres til lokalsamfunnet, forteller Engebakken.

I fjor gav stiftelsene ut ca 3,7 millioner kroner lokalt til ulike prosjekt. Og i tillegg sponser konsernet lokale lag, foreninger og arrangement med ca 3 millioner kroner. Det blir mye penger til sammen til bruk i Hallingdal. Eierstrukturen er vel kanskje det som skiller de mest fra konkurrentene.

– Vi vil jo bidra der vi er, sier Engebakken. Hun forteller at å satse på lokalsamfunnet er en av deres hovedstrategier. Og det skal synes. I Hemsedal har de blant annet vært med å finansiere Gravsetstugu, den nye rulleskiløypa og Tufteparken.

– Alle som jobber her er stolte av jobbene sine, og har en kompetanse som er helt spesiell for de områdene vi jobber i, forteller Engebakken.

Eksempel er at flere bransjer i Hallingdal er sesongbaserte, og det betyr ulik likviditet og inntjening gjennom året i forhold til sesong. Ved å bruke en lokal eiendomsmegler, bank eller regnskapsfører, vil de da ha den lokale kunnskapen og forståelsen som er viktig for å få mest mulig ut av forholdet.

– Og siden vi har både regnskap, forsikring, bank og megler under ett tak, kan man enkelt sette opp møter samtidig, slik at man sparer tid, og får kompetansen som skal til for å håndtere de ulike prosjektene.

Samfunnsengasjement i 2015:

  • Sparebankstiftelsen Hallingdal og Sparebankstiftelsen Øystre Slidre er eierne av SpareBank1 Hallingdal Valdres. Det er hit overskuddet til konsernet tilbakeføres. Totalt i 2015 gav Sparebankstiftelsene ut 3.748.700 kr til ulike tiltak i Hallingdal og Valdres.
  • Konsernet SpareBank1 Hallingdal Valdres er store på sponsing. Totalt i 2015 sponset de lag og foreninger i Hallingdal og Valdres for 3.065.476 kr.
  • Investeringsfondet til SpareBank1 Hallingdal Valdres, Kimen til vekst skal bidra til økt verdiskapning i Hallingdal og Valdres gjennom nærings- og utviklingstiltak. Totalt har de i 2015 investert 5.074.300 kr

SKREVET PÅ OPPDRAG FOR